secsoan
phone

+420 466 301 333

eshop@secel.cz
po-pá 8:00-16:30

Přihlásit

|

Registrovat

Měna:

CZK

Nákupní košík:

";
NEWSLETTER

Slovník pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Jednoduchý systém předvoleb
Zjednodušená metoda ukládání stanic na přenosných rádiích. Předvolené stanice se přidávají stisknutím tlačítka, dokud zvukový signál neoznámí, že je stanice uložena.

Jednofrekvenční síť (SFN)
SFN (single frequency network) - provoz více vysílačů na jednom kmitočtu. Díky přesnému naladění, synchronizaci, digitálnímu modulování a využití dalších ochranných a zabezpečovacích principů se vysílače vzájemně neruší, naopak se pokryté území v případě sčítá. To umožňuje lépe naplánovat vysílací síť a používat nižší výkony vysílačů nebo podle potřeby dokrývat vysílání dalšími místními vysílači. Dokonce ani při pohybu přijímače (pokud uvažujeme zejména systém T-DAB) v autě při jízdě v oblasti překryvu vysílačů nedochází k žádnému rušení nebo výpadkům. Podmínkou použití jednofrekvenční sítě je její dokonalá synchronizace (používá se družicová synchronizace GPS) a přesně stejný vysílaný obsah. Nelze tedy na území pokrytém takovou sítí šířit různé programy, resp. různé balíky (multiplexy) programů.

Jednotka G-Base
Tato základna pro snímání laserem je zkonstruována z polyesterové pryskyřice, uhličitanu vápenatého a sloučeniny ze skelných vláken. Je to mimořádně pevný, antimagnetický materiál se sníženou rezonancí, který poskytuje vynikající mechanické vlastnosti.

Jednotka pevného disku (HDD)
Označuje nový model MEX-1HD, CD vybavený 16GB integrovaným pevným diskem, který je schopen uložit až 296 hodin nebo přibližně 4 000 skladeb.

Jednotka Quick Access
Mechanismus podobný počítačovým jednotkám s nejrychlejší odezvou, nabízející rychlý přístup a vysokou spolehlivost.

Jitter
Časová nestabilita signálu nebo záznamu.

JLIP VIDEO PRODUCER
Program pro počítačem řízený lineární střih. Nejvyšší počet současně upravovaných segmentů je 99. Na záznam můžete aplikovat celou řadu digitálních efektů a přechodů mezi jednotlivými scénkami a poté vytvořit tolik originálních kazet, kolik bude třeba.

Jog Shuttle
Otočný ovladač - pohodlné ovládání přístroje. Pouhým otočením můžete nastavit bod střihu s přesností na snímek. Jog: vnitřní kolo pro posuv snímku po snímku dopředu či dozadu. Shuttle: vnější prstenec pro několikastupňové ovládání rychlosti během hledání žádaného snímku (okamžiku záznamu).

Joint stereo
Komprimační formát. U empétrojek (viz:“MP3“) se užívají tři varianty kódování dvoukanálového zvuku: Dual Chanel, Stereo a Joint Stereo. Dual chanel, někdy zvaný dual mono, se datový tok rozdělí rovnoměrně mezi oba kanály. Stereo může datový tok rozložit na jeden či druhý kanál vždy na úkor toho druhého. Joint stereo ze součtového rozdílu obou kanálů odstraní duplicitní informace, čímž zredukuje objem dat, používá se pro kvalitní poslech u datových toků 192 kb/s.

Joint Text
Informace Textu disku CD lze zkopírovat z přehrávače CD WALKMAN® na zařízení MD WALKMAN® umožňující záznam Textu disku CD.

Joint Text
Sdílení textových funkcí. Pro kopírování textových dat spolu s nahrávkou.

Joliet
Rozšíření standardu ISO 9660, podporující dlouhé názvy souborů (až 64 znaků včetně mezer) a mezinárodní znakovou sadu na Unicode.

JPEG
Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group, konsorcium, které tento formát vyvinulo a rozšířilo po celém světě. Jde o formát komprese, jenž efektivně ukládá digitální obraz

JPEG (Joint Photographic Expert(s) Group)
Komprimační souborový formát pro ukládání digitální fotografie. Umožňuje volbu kvality komprese. Je-li komprese příliš velká, kvalita obrazu se zhorší. Kvalita obrazu se také zhorší při každém dalším uložení obrazového souboru ve formátu JPEG. Upravujete-li obrazový soubor po jeho uložení, původní obraz je vhodné uchovat v jiném formátu souboru než JPEG. Koncovka souboru je JPG. (Kompresní formáty SHQ, HQ, SQ apod).