secsoan
phone

+420 466 301 333

eshop@secel.cz
po-pá 8:00-16:30

Přihlásit

|

Registrovat

Měna:

CZK

Nákupní košík:

";
NEWSLETTER

Slovník pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


i.LINK (Fire Wire), (IEEE 1394)
Ultra rychlá datová sběrnice (od 100 Mbps do 400 Mbps) , založená na standardu IEEE 1394. Jediná zásuvka umožňující přenos dat obrazu v reálném čase bez jakékoli ztráty digitálních dat.

i.LINK™
i.LINK™ je extrémně rychlá vysokorychlostní datová sběrnice, založená na standardu IEEE1394. Poskytuje přenos dat v reálném čase, bez ztráty kvality obrazu při přenosu obrazových dat.

IBOC
(In-Band-On-Channel) - přenos digitální informace společně a analogovým FM nebo AM vysíláním (ve stejném kmitočtovém pásmu). Tento způsob vysílání se rozvíjí především v USA a umožňuje na stávající technologii vysílačů (jen s mírnou modifikací) přenášet digitální data nebo audioprogram. Množství dat je ale výrazně mensí než u DAB, takže např. není možné přenášet více programů v jednom multiplexu. V Evropě není rozšířené.

ICC (Intelligent Contrast Control)
Inteligentní řízení kontrastu. Díky této automatice zůstává výsledný kontrast a jas stále v optimální úrovni, ať už obraz pochází z jakéhokoliv zdroje.

ID3 Tag
Popiska - informace o názvu písně, o autorovi, žánru atd., bývají součástí MP3 souborů a dají se editovat.

iDTV (Integral Digital Television), (interaktivní digitální TV)
Obdobně jako iTV jde o program o zinteraktivnění televize, jako prostředku centra domácí zábavy a informací, jen tentokráte čistě na digitálním základě. Prvními pokusy jsou programy MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Cosiny Expert Group) nebo Open TV.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Mezinárodní nezisková profesní organizace zabývající se vzdělávací a publikační činností a vytvářením technických a komunikačních norem. Viz též pojem: Wi-Fi.

IEEE 1394
Jediná zásuvka umožnující přenos dat obrazu v reálném čase bez jakékoli ztráty digitálních dat. Svou vhodností pro domácí AV a PC prostředí je propojením budoucnosti. (Viz též: iLink) nebo (Fire Wire).

Image Blur Reduction
Funkce, která posouvá technologii Motionflow daleko před konkurenční technologie zdokonalení pohybu. Vyhlazuje hrany rychle se pohybujících objektů už v originálních snímcích, takže technologie Motionflow může vykreslovat scény s rychlým pohybem nejen plynuleji, ale i ostřeji.

Impedance
Odpor střídavému proudu měřený v ohmech (u repro 4-8 nebo i 16 ohmů). Ideální připojení reproduktorů k zesilovači je, jsou-li ohmické hodnoty stejné. Připojíme-li reproduktory s výrazně nižší impedancí, než je maximální výstupní výkon zesilovače, může dojít k jejich poškození při plném vybuzení zesilovače nebo k poškození výstupů samotného zesilovače.

Index Search/Scan
Funkce Index Search umožňuje podle potřeby nalézt označené body na pásce. Funkce Index Scan přehraje prvních několik sekund všech označených bodů, takže nabízí přehled o obsahu pásky.

Index Titler
Tato funkce funguje ve spojení s funkcí CM (Paměť kazety). Je-li scéna označena názvem, dokáže ji vyhledávací funkce automaticky nalézt a rozpoznat. Po provedení záznamu je možné přidat názvy pásky nebo indexu s vlastní velikostí, barvou a polohou.

Index; Index Search
Značka pro vyhledávání. Lze automaticky nebo manuálně označit nebo odznačit začátek filmu nebo sekvence pomyslnou značkou, což umožní snadné vyhledávání tohoto místa. Indexem mohu být označeny jednotlivé skladby nebo úseky již výrobcem. Ne všechny přehrávače umí s těmito indexy pracovat.

Indikátor histogramu
Zobrazení histogramu je graf, na kterém je vidět počet výskytů každé možné hodnoty svítivosti v obrazu. Jde o vynikající nástroj pro nastavení expozice, protože zřetelně a přesně ukazuje podmínky osvětlení. Tato funkce je k dispozici ve většině režimů záznamu a přehrávání.

Indikátor přenosové rychlosti
Pro zajištění optimálního způsobu ukládání v digitálních obrazových systémech lze obrazová data komprimovat. Přenosová rychlost je rychlost, při níž je třeba zpracovat pixely (obrazové body) snímku. Čím menší podrobnosti snímek obsahuje, tím více jej lze zkomprimovat a snížit tak přenosovou rychlost

InfoLithium
Unikátní technologie umožňuje dokonalý přehled o zbývající energii akumulátoru. Sdělí vám s přesností na minutu, kolik energie zbývá. Během nabíjení můžete zjistit, jak dlouho při daném nabití můžete nahrávat. Akumulátory InfoLITHIUM nemají negativní paměťový efekt, jsou lehké, malé, výkonné a ohleduplné k životnímu prostředí.

INR , NR (Inteligence Noise Reduction )
Inteligentní korektor (omazovač) šumu obrazu snižuje parazitní jevy, vzniklé poruchami. Vhodné zejména při nočním snímání.

Insert Editing (vkládaný střih)
Stylová editovací schopnost přístrojů, která uživateli umožňuje přidávat do záznamu scény beze změny zvukového záznamu a s přechody mezi editovanými body bez zkreslení díky rotační mazací hlavě.

Inteligentní patice pro příslušenství
Patice pro příslušenství, která umožňuje komunikaci s odpovídajícím příslušenstvím. Například se při zahájení záznamu může automaticky zapnout reflektor videa.

Intelligent Text
Nabízí automatické rozpoznání mnoha vysílacích textových služeb po celém světě, například Top-Text, Videotext, FLOF (Full Level One Features).

IntelliVolume
Inteligentní hlasitost. Úrovně signálů z jednotlivých zdrojů jsou odlišné.Tato funkce je automaticky při přepínání koriguje na stejnou úroveň, takže se nestatane, že při přepnutí jiného zdroje signálu repro najednou „zařvou“.

Intermodulace
Vzájemné rušení (ovlivňování) dvou sousedních stanic vysílacích na sousedních kanálech, které přijímací strana spolehlivě neoddělí. Říká se, že přijímač má špatnou selektivitu (výběr stanic).

Internet
Internet je celosvětová služba pro sdílení informací a elektronickou komunikaci, včetně elektronické pošty. Data se nejčastěji přenášejí přes telefonní sítě. Uživatel potřebuje pouze počítač, modem a přístup k síti prostřednictvím poskytovatele služeb Internetu (ISP), například společnosti AOL.

Interpolace
S použitím speciálního programu lze zvýšit rozlišení. Obrazové body jsou vyhodnocovány podle barvy a jasu. Po spočítání hodnot pro sousední body jsou vloženy další body.

Intervalový režim záznamu
V tomto režimu jsou pořizovány krátké sekvence snímků s prodlevou mezi sekvencemi. Záznam může začít po určité čekací době (30 sekund, 1 minuta, 5 minut, 10 minut) a trvá krátkou dobu (0,2 sekundy; 0,5 sekundy; 1 sekundu; 2 sekundy). Umožňuje vytvářet dynamické záznamy pomalu se pohybujících objektů, například rostoucích rostlin nebo kvetoucích květin.

Intro Scan
Přehraje se začátek každé skladby na disku CD.

Intro Scan
Funkce umožňující přehrávání začátků skladeb (pro rychlé vyhledání).

IQ Operation
Dálkový ovladač je vybaven ovládáním pomocí joysticku nebo kurzoru, takže obsluhu je možné provádět jednoduše a přímo prostřednictvím systému nabídky.

IQ Picture
Integrovaný senzor citlivý na světlo prověřuje podmínky okolního osvětlení a automaticky upravuje jas obrazu.

IQ Sound
Předvolená nastavení zajišťují snadnou úpravu zvuku podle osobního vkusu. U televizorů vybavených systémem Dolby® se příjem vysílaného signálu automaticky přepne do režimu Dolby® Pro Logic®.

IQ Vision
Proces dynamického digitálního vylepšení obrazu, který zajišťuje optimální poměr kontrastu v různých oblastech obrazu. Umožňuje zpracování oblastí s nízkým kontrastem a poskytuje tak zřetelnější a lépe definovaný obraz.

ISDB-T
(Integrated Service Digital Broadcasting - Terrestrial) - další z možných standardů digitálního televizního vysílání, propagovaný a zaváděný v Asii, zejména v Japonsku. Kromě přenosu obrazu pochopitelně poskytuje i možnost přenosu různých informací a dat. Pro jeho podporu existuje sdružení DiBEG (Digital Broadcast Experts Group)

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Komunikační standard umožňující digitální přenos zvuku, síťových a obrazových dat po jedné datové lince. Služba ISDN byla na počátku nahrazení analogové telefonní sítě.

ISO (citlivost)
Čísla ISO ve fotografii označují citlivost fotografického filmu. Organizace ISO (International Standards Organisation) převzala bývalá čísla norem ASA a DIN do nového systému, jenž obsahuje čísla jako ISO 100/21°.

ISO (International Standards Organisation)
Organizace, která stanovuje mezinárodně uznávané standardy. Mezi úkoly tohoto úřadu, jehož členové pocházejí z celé řady zemí, je stanovení standardů pro různé aspekty počítačové technologie, fotografie a reprografie. Citlivost filmu podle standardu ISO například určuje citlivost na světlo a požadavky na expozici u fotografických emulzí.

ISO 9660
Standardizovaný systém souborů s pevnou strukturou pro adresáře a podadresáře. Názvy souborů jsou omezeny na 8+3 znaky. Disky CD v tomto systému souborů je možné číst na běžných počítačových platformách (Apple Macintosh®, Microsoft® Windows®, DOS atd.).

ITU-R.BT601
Standard pro jasovou škálu video signálu YUV určený hodnotami 16-235. Videosignál RGB má hodnoty 0-255. (Viz: "RGB" , " YUV").

iTV (interaktivní televize)
Televizor blízké budoucnosti se stane jakousi centrální jednotkou domácího multimediálního centra (HMC – Home Multimedia Center), přes který budeme stahovat veškeré informace různého druhu a zábavy s důrazem na internetové spojení. Podstata tkví v tom, že přijimač je zpětně spojen s vysílačem, kterému může obsluha zadávat určité pokyny k přenosu či k vzájemné komunikaci. V případě iTV čistě na digitálním podkladu pak hovoříme o iDTV.